aardbodem

Import van Drupal backup

Een dump van een Drupal database kan gemaakt worden met pg_dump:

pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -d <database> --format=plain --no-owner --inserts --encoding=UTF8 -f <database>-dump.sql

Een nieuwe database kan aangemaakt worden door:

createdb -h localhost -p 5432 -U postgres --encoding=UTF8 --owner=<database owner> -e <database>

Een restore kan gedaan worden in de nieuwe database door:

psql -h localhost -p 5432 -U <database owner> -d <database> -f <database>-dump.sql > restore-db.log 2>&1

De log file bevat zowel de console output als de error output en is nodig om te controleren of er bij de import iets fout gaat.

Als er een export gedaan is onder PostgreSQL 10 en de import naar een versie 9.6 moet, treedt er een fout op bij de SEQUENCEs. De export van PostgreSQL 10 bevat een 'AS INTEGER' clause bij de CREATE SEQUENCE statements, die bij versie 9.6 niet toegestaan is.