aardbodem

Standaard OAI-PMH

Op kennisnet staat een aardige beschrijving van de Open Archives Initiative - Protocol Metadata Harvesting standaard: zie https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=Standaarden:OAI-PMH.

Een validator is te vinden op http://validator.oaipmh.com/

Voorbeeld archieven zijn te vinden op https://www.openimages.eu/feeds/oai/ en http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home/oaipmh. Die laatste is een GeoNetwork 'Catalog Service for the Web'.

Een lijst met 3638 gevalideerde archieven is geregistreerd op https://www.openarchives.org/Register/BrowseSites.

Een PHP harvester client library staat op https://github.com/caseyamcl/phpoaipmh.